V četrtek, 24. 12. 2015, odpadejo vse predure. Pouk bo trajal le do 12.00 ure. Ta dan odpadejo tudi vse interesne dejavnosti. Podaljšano bivanje bo potekalo kot običajno. V primeru, da bo število učencev v posameznih skupinah majhno, se bodo skupine združevale.