Spoštovani starši in učenci!

Zaradi prenove na Drenikovi ulici je trenutno za pešce popolnoma zaprto križišče Drenikove in Verovškove ulice. Prosimo, da z učenci pri prečkanju Drenikove ulice uporabljate semaforiziran prehod na Aljaževi ulici. Učenci so bili k temu pozvani po šolskem ozvočenju.

Tekom dne 23. 10. 2018 bo na križišču Drenikove in Verovškove ulice na novo vzpostavljen prehod za pešce. Učence bomo obveščali o varnosti prečkanja Drenikove glede na pomikanje gradbišča.

Franci Hočevar