Ob postavitvi kotička za prispevke o naši prometni varnosti, na hodniku pred knjižnico, vas sedaj še skrbneje povabimo, da lahko vsi učenci, starši in ostali zainteresirani celo šolsko leto pošiljate svoje ustvarjalne pisne ali najrazličnejše slikovne izdelke, predvsem z vašimi zamislimi o napredovanju varnosti za pešce in kolesarje v okolici naše šole, s koristnimi predlogi za mestno občino, za policijo, za redarje in ostale prometne sodelavce ob naši Spodnji Šiški.

Milan Pipan

Prometni kotiček