PRIČETEK POUKA z vse učence od 2. do 9. razreda bo v petek 01. septembra 2017 ob 8.20 uri.

Učenci počakajo razrednike ob 8.05 v matičnih učilnicah. Prvi dve uri imajo učenci razredni uri, nato pa pouk po običajnem petkovem urniku (vključno z izbirnimi predmeti).
Učenci 2. in 3. razreda seboj prinesejo vse šolske potrebščine, učenci od 4. do 9. razreda pa šolske copate in šolske potrebščine za petkov urnik. Urnik bo objavljen v torek na spletni strani šole in na šolskih vratih.

JUTRANJE VARSTVO poteka za učence od 2. do 3. razreda od 6.30 dalje, skladno s prijavami, ki ste jih starši oddali v šolo ob koncu šolskega leta 2016/17.

PODALJŠANO BIVANJE poteka skladno s prijavami, ki ste jih starši oddali v šolo ob koncu šolskega leta 2016/17.

DEŽURNO VARSTVO  bo zaenkrat potekalo le do 16.30.

PREHRANA bo organizirana že prvi šolski dan skladno s prijavami na šolsko prehrano, ki ste jih starši oddali v šolo ob koncu šolskega leta 2016/17.

Ljubljana, 29. 8. 2017                                                                                                             Franci Hočevar, ravnatelj