Vsem učencem OŠ Spodnja Šiška bomo učbenike iz učbeniškega sklada razdelili v sredo, 1. 9. 2021, v času razrednih ur.