Z našimi petošolci, ki bodo letos opravljali kolesarske izpite, smo se prijavili na razpis za slovenske osnovne šole.
Pri ustvarjalnem oblikovanju prispevkov v 1. tromesečju letošnjega šolskega leta lahko sodelujejo tudi ostali učenci šole.
Do konca meseca novembra bomo na šoli zbirali predvsem pisne prispevke o opažanjih učencev ali staršev glede možnosti izboljševanja varnosti z vidika peš poti ali poti za kolesarjenje v okolici naše šole. Učenci lahko na šoli oddate vaša napisana opažanja o problematičnih prometnih točkah v okolici šole in lahko tudi predloge o izboljšavah, kar bi lahko tudi narisali ali ponazorili z zemljevidom.
Pisne prispevke zbira pedagog za prometno vzgojo, lahko jih prinašate na tajništvo šole ali oddate učiteljem, oziroma jih lahko posredujete po elektronski pošti na naslov: milanpipan@yahoo.com.
O natečaju si lahko preberete na www.varnonakolesu.si.
Zemljevid šolskega okoliša z varnimi potmi in opisi nevarnih točk vam je lahko v pomoč na naši šolski spletni strani: http://sola-siska.si/starsi/varna-pot/.