Šesto- in sedmošolci so odpravili na Gorenjsko, natančneje v Rateče in osvojili 1508 metrov visoko Tromejo.