Predmet je enourni (35 ur na leto, 4. razred).
Pri izbirnem predmetu športso v 4. razredu učencem ponujene vsebine, ki niso del rednega programa, so pa pomembne za kvalitetno preživljanje prostega časa. To pomeni, da dopolnjuje osnovni program predmeta šport in učence uvaja in seznanja s športi, ki jih v rednem pouku ne spoznavajo.
Delo bo prilagojeno starosti in razvoju otrok.