19. 11. 2016 so pričele veljati spremembe zakona o pravilih cestnega prometa (Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pravilih cestnega prometa, Ur. l. RS štev. 68/16), ki med drugim določajo OBVEZNO UPORABO KOLESARSKE ČELADE PRI OSEBAH DO 18. LETA STAROSTI.