10. decembra pred 72 leti je bila sprejeta Splošna deklaracija
človekovih pravic, ki predstavlja skupen ideal vseh ljudstev in
narodov z namenom, da bi vsi ljudje razvijali spoštovanje teh pravic in
svoboščin ter zagotovili njihovo splošno priznanje in spoštovanje. Več …