Nekaj utrinkov s TD Tehnična sredstva, v torek, 17. 11. 2015, ko so osmošolci z gradniki Fichertechnik sestavljali model zapornice, vrtljive mize, modele avtomobilov z različnimi prestavnimi razmerji ipd.