3. TD Tehnična sredstva za učence 9. razredov, sreda, 14. 1. 2015