Skrbnica učbeniškega sklada vodi na šoli učbeniški sklad, v katerem so učencem na voljo kompleti učbenikov za posamezni razred.
Izposoja učbenikov za učence bo tudi v šolskem letu 2016/17 brezplačna.
Želimo vas spomniti, da so učbeniki rabljeni, namenjeni učencem več generacij, zato vas prosimo, da z njimi učenci ravnajo zelo skrbno in upoštevajo priporočila o ravnanju z učbeniki.
Ob koncu šolskega leta morajo učenci učbenike vrniti. V kompletu morajo biti vsi izposojeni učbeniki, sicer mora biti komplet vidno označen, da ni popoln in kaj natančno manjka. V kolikor bodo učenci na dan vračila učbenikov odsotni, morajo učbenike vrniti v šolsko knjižnico pred odsotnostjo. Seznam vračanja učbenikov je že objavljen na šolski oglasni deski in šolski spletni strani.
Z naslednjim šolskim letom uvajamo novost glede izposoje učbenikov iz učbeniškega sklada. Vsi učenci bodo avtomatično dobili komplete učbenikov v šoli. V kolikor boste učbenike kupili sami, skrbnici učbeniškega sklada, najkasneje do 27. maja 2016, vrnete podpisano odjavo (učenci so jo že odnesli domov), da si vaš otrok v šoli ne bo izposodil kompleta učbenikov. Seznam izposoje učbenikov iz učbeniškega sklada bo zadnje avgustovske dni objavljen na vratih šole, šolski oglasni deski ter šolski spletni strani.
Delo v učbeniškem skladu je proces, ki traja več tednov in je povezano ter odvisno od različnih dejavnikov, zato odjave po 27. maju 2016 niso zaželene. Ovirajo in otežujejo postopek, zato jih lahko upoštevamo le v izjemnih primerih.
Starši, prosim vas, da ste na datume pozorni in jih upoštevate.

Ljubljana, 23. maj 2016 Katja Plos, skrbnica učbeniškega sklada