– od 10. 7. do vključno 2. 8. 2017
od 8.00 do 10.00 ure

– v času od 3. 8. do vključno 18. 8. 2017
uradnih ur ni

Franci Hočevar, ravnatelj