Spoštovani starši in učenci!

Ministrica za izobraževanje , znanost in šport je na podlagi 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 izdala sklep, s katerim je določila, da se bo od 9. 11. 2020 dalje delo v šolah za vse učence izvajalo na daljavo.
Zato vas vse starše vabim, da se udeležite današnjih roditeljskih sestankov na daljavo, za katere ste že prejeli vabila.
Na sestankih od 1. do 5. razreda boste seznanjeni in z razredniki uskladili način dela na daljavo v prihodnjem tednu oz. času dela na daljavo. Delo bo praviloma teklo usklajeno z urnikom in bo potekalo v spletnem okolju MS Teams.
Na sestankih od 6. do 9. razreda, vas bodo razredniki seznanili z evalvacijo dela v prvem tednu dela na daljavo in vas povabili k izmenjavi izkušenj.
Ker bo potekalo delo na daljavo z vsemi učenci in bo delo temeljilo tudi na video povezavah, bo za delo potrebna ustrezna računalniška oprema, ki ima vgrajeno kamero. Trenutno smo v izposojo že razdelili 17 naprav, nekaj jih je še na voljo (prenosniki in tablični računalniki). Bojimo se, da v tem trenutku ne bi mogli zadostiti vsem potrebam, zato bomo najprej zagotovili opremo učencem socialno ogroženih družin in šele nato v primeru večjega števila učencev v družini. Potrebo po opremi dokončno uskladite z razrednikom. Prevzem bo organiziran v ponedeljek, 9. 11. 2020 med 8. in 12. uro.
Kot šola bi za učence, ki opremo potrebujejo, z veseljem sprejeli v izposojo ali donacijo opremo, ki omogoča delo na daljavo (delovanje aplikacije MS Teams in kamera), ki je več ne potrebujete.

Lep pozdrav.

Franci Hočevar, ravnatelj