Zdenka Košnik – sedanja učiteljica 5. razreda

Marija Kodrca – upokojena učiteljica razrednega pouka

Mateja Kotnik – nekdanja specialna pedagoginja, ki sedaj dela in živi v tujini