Pozdravljeni,

v okviru Ekošole smo se prijavili na projekt Star papir zbiram, prijatelja podpiram.
Papir bomo zbirali naslednji teden, 22. in 23. 5. 2018. Kontejner bo stal na šolskem dvorišču.
Tokrat bomo izvedli tekmovanje med razredi, in sicer razred, ki bo zbral največ papirja, bo nagrajen.
Papir bomo prevzemali in tehtali oba dni 1. in 6. šolsko uro pri kontejneru.

90 % prihodkov od zbranega starega papirja v šoli bo družba Dinos nakazala na naš transakcijski račun. 10 % prihodkov pa na transakcijski račun Fundacije PISMO SRCA za zagotavljanje štipendij.

Vabomo vas, da se pridružite vseslovenskemu ozaveščevalno-humanitarnemu projektu!