OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI (pdf), (docx)
PRIJAVNICA ZA NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET 1. RAZRED(pdf)
PRIJAVNICA NA INTERESNO DEJAVNOST (pdf)
PRIJAVNICA ZA OPB IN VARSTVA ZA UČENCE OD 1. DO 3. RAZREDA (pdf)
PRIJAVNICA ZA OPB IN VARSTVA ZA UČENCE OD 4. IN 5. RAZREDA (pdf)
SOGLASJA IN PRIJAVE ZA PREDMETNO STOPNJO (pdf)
SOGLASJA IN PRIJAVE ZA RAZREDNO STOPNJO (pdf)
SOGLASJE ZA INDIVIDUALNO IN STROKOVNO POMOČ (pdf)
POTRDILO NACIONALNE PANOŽNE ZVEZE (pdf)
VLOGA ZA STATUS ŠPORTNIKA OŠ SPODNJA šIŠKA (pdf)
VLOGA ZA STATUS KULTURNIKA