V šolskem letu 2017/18 bo za učence višjih razredov in svetovalne/strokovne delavce pripravili zanimiv celoletni naravoslovno-tehniški program. Učencem osnovnih šol želimo približati tehniko, naravoslovje in astronomijo, svetovalnim/strokovnim delavcem pa ponuditi strokovno izobraževanje s področja osnov računalništva.

Več o celoletnem programu …

Prijavnica