Spoštovani starši,

vljudno Vas vabimo na zadnji roditeljski sestanek v tem šolskem letu, ki bo v ponedeljek, 11. 4. 2016.
Razredna stopnja bo pričela ob 17.00 uri, predmetna stopnja pa ob 18.00 ur.
Od 16.00 do 17.00 ure bodo redne govorilne ure na razredni stopnji, med 17.00 in 18.00 uro pa na predmetni stopnji.
Ob 17.15 bo v šolski knjižnici predavanje Manje Kristanc o motivaciji otrok za šolsko delo in učenje.

Ga. Kristanc je univ. dipl. pedagog in andragog. Pri svojem delu s starši, otroki in mladostniki opaža, da imajo starši veliko skrbi in vprašanj na področju motivacije otrok za učenje ter šolsko delo nasploh. Ker podobno opažamo tudi na naši šoli, smo predavateljico z veseljem povabili k nam.
Vsebina predavanja je usmerjena predvsem v predstavitev ključnih orodij in metod, ki jih imajo na področju motivacije otrok za učenje na voljo starši.
Ga. Kristanc je pred kratkim izdala knjigo, ki govori o motivaciji za učenje. Staršem nudi praktične zglede v zvezi z ohranjanjem dobrih odnosov v družini – tudi takrat, kadar se otroci nikakor ne spravijo k učenju. Glavno sporočilo knjige in predavanja je, da motivacije otroku ne moremo na silo vcepiti ter da zunanja motivacija na dolgi rok ne prinaša rezultatov. Zato, da bi prebudili motivacijo, ki se že skriva v otroku samem, je najpomembnejši odnos, ki ga vzpostavimo z otrokom oziroma mladostnikom.