Spoštovani,
v petek, 13. 3. 2020 so nam z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport sporočili, da bodo srednje šole, ki še niso izvedle preizkusov nadarjenosti, ki so vpisni pogoj za vpis v nekatere srednješolske izobraževalne programe, ali razgovorov s kandidati, ki bi se želeli prijaviti v športne oddelke, te aktivnosti izvedle po izteku ukrepa začasnega prenehanja vzgojno – izobraževalne dejavnosti. Posledično bo prestavljen tudi rok za prijavo za vpis v srednje šole in dijaške domove. O natančnih datumih oziroma novih rokih vas bomo obvestili naknadno v naslednjih dneh oziroma takoj, ko bo to znano.

Več informacij na spletni strani šolske svetovalne službe: https://svetovalnasluzba.weebly.com/

Irena Lukić, OŠ Spodnja Šiška