Spoštovani starši in učenci!

Obveščam vas, da smo vzpostavili spletne učilnice za vstavljanje gradiva, ki ste ga do sedaj dobivali na elektronske naslove. S ponedeljkom, 30. 3. 2020, tako prehajamo iz pošiljanja gradiv preko elektronske pošte na vstavljanje gradiv na spletne strani šole. Spletna pošta se ohranja za medsebojno komunikacijo.
S tem bomo olajšali delo staršem, saj se zavedamo, da vam je urejanje pošte posebno v višjih razredih, kjer ste dobivali več sporočil na dan, vzelo veliko časa. Gradivo bo tako urejeno in dostopno učencem neposredno ob vsakem času. Spletne učilnice, ki jih že uporabljate, ostajajo v uporabi.
V prilogi vam pošiljam kratka navodila za dostop, če jih boste potrebovali. Upam, da bo čim manj začetnih težav.
Obveščam vas tudi, da bomo v prihodnjih dneh prejeli več navodil s strani MIZŠ glede preverjanja in ocenjevanja znanja. O tem vas bomo sproti obveščali.
Pozivam vas tudi, da razrednikom ali svetovalni službi sporočite morebitne potrebo po učni pomoči ali razlagah na daljavo. Pomagali vam bodo učitelji podaljšanega bivanja. Prav tako sporočite, če imate težavo s pomanjkanjem računalniške opreme. Poskusili vam bomo poiskati za izposojo.

Lep pozdrav
Franci Hočevar, ravnatelj