Vsem učencem OŠ Spodnja Šiška bomo učbenike iz učbeniškega sklada razdelili v torek, 1. 9. 2020, v času razrednih ur.

 

Skrbnica US in knjižničarka: Katja Plos