Spoštovani starši in učenci!

Prvi šolski dan bo začetek pouka ob 8.20. Zaključi se bo v skladu z urnikom. Prvi dve šolski uri bosta razredni uri. Organizirano bo tudi jutranje varstvo in podaljšano bivanje.
Pouk bo potekal v matičnih učilnicah. Učenci oddelkov katerih matične učilnice so v prizidku, boste vstopali skozi vhod iz Mazijeve ulice, učenci, katerih učilnica je v starem poslopju, boste vstopali skozi glavni vhod.
Zaradi razmer povezanih s Covid – 19, bodo v šoli veljali zaščitni ukrepi. Sprejet je prilagojen hišni red.
Osnovni ukrepi, ki jih bo potrebno upoštevati že prvi dan so:
-Učenci si ob vstopu v šolo razkužijo roke.
-Vsi učenci (tudi mlajši od 12 let) morajo ob prihodu do vstopa v matični razred uporabljati zaščitno masko. V razredu, kjer so le učenci istega oddelka, jim maske ni potrebno uporabljati. Zaščitne maske morajo zagotoviti starši.
-Obvezno je redno umivanje rok in higiene kašlja.
-Tako kot ob zaključku leta, bo pouk potekal v matičnih učilnicah, ki jih učenci med odmori ne bodo mogli zapuščati.
-Staršem vstop v šolo ne bo dovoljen.
V ponedeljek, 31. 8. 2020, vam bomo po elektronski pošti posredovali prilagojen hišni red, v katerem bodo navedeni vsi sprejeti ukrepi. Z njimi bodo učenci posebej seznanjeni prvi šolski dan.

 
V šolo naj prihajajo le zdravi otroci
Dopolnilo hišnemu redu
Zbirnik ukrepov