Šolsko tekmovanje iz znanja računalništva Bober bo v četrtek, 16. 11. 2017, s pričetkom ob 10.20 uri.
Tekmovanje bo predvidoma trajalo 40 minut. Tekmovanje bo potekalo v računalnici.