Učenci se na taboru počutijo dobro. Zaradi začasnih težav s pošiljanjem fotografij bodo te objavljene z manjšo zamudo.