V novem šolskem letu na CSD ne bo potrebno oddajati posebnih vlog za subvencijo prehrane. Če ima družina na 1. 9. 2015 veljavno odločbo o otroškem dodatku, se bodo pri dodeljevanju subvencij upoštevali podatki iz omenjene odločbe.

Vseeno pa je potrebna za vse učence prijava na šolsko prehrano.

Prvi šolski dan (1. 9. 2015) boste starši dobili v podpis pogodbe za prehrano za tekoče šolsko leto. Pogodbe bomo zbirali do 4. 9. 2015. V tem času bomo upoštevali prijave za prehrano, ki so veljale junija 2015. V primeru, da želite prvi teden kaj spremeniti, nam sporočite na mail odjava-prehrane@guest.arnes.si.