Opisi ponujenih obveznih izbirnih predmetov:

Opisi ponujenih neobveznih izbirnih predmetov:

NEMŠČINA
ŠPORT
RAČUNALNIŠTVO
LIKOVNA UMETNOST