Spoštovani starši!

V skladu s spremembo Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja VIZ ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, na podlagi navodil in priporočil MIZŠ, ZRSŠ in NIJZ, vas obveščam in vam pošiljam aktualne informacije o pričetku pouka v šoli za otroke 1. triletja (1. – 3. razred).
Šole se bodo za učence od 1. do 3. razreda odprle v ponedeljek, 18. 5. 2020.

Učenci bodo razdeljeni v manjše učne skupine z največ 15 učenci. To pomeni, da vseh učencev verjetno ne bodo poučevale razredničarke.

Razredničarke vas bodo pozvale, da jim do jutri, 12. 5. 2020, sporočite podatke glede udeležbe vašega otroka. Vaš otrok ali družinski član v istem gospodinjstvu ima lahko določene zdravstvene omejitve, zaradi katerih otroku NIJZ odsvetuje vrnitev v šolo. Zdravstvene omejitve, ki jih določajo pediatri, vam pošiljam v prilogi. Prosimo vas, da podatke pošljete v roku, saj bodo osnova za oblikovanje skupin in VIZ dela.

• Razredničarkam boste v skladu z navodili NIJZ, še pred pričetkom pouka poslali ali izročili izpolnjeno Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo, ki vam jo pošiljam v prilogi.

Prisotnost v jutranjem varstvu in podaljšanemu bivanje omejite na najnujnejše. Interesne dejavnosti se ne bodo izvajale.

Jutranje varstvo se bo zagotovo v skladu z zakonodajo organiziralo za učence 1. razredov. Za učence 2. in 3. razreda, kjer se varstvo izvaja v okviru nadstandardne dejavnosti, bomo o organizaciji odločali kasneje, ko bomo kadrovsko zagotovili izvajanje po obveznem in razširjenem programu.

Podaljšano bivanje se bo izvajalo do 15.30. Za dežurno varstvo do 16.30 velja enako kot za jutranje varstvo učencev 2. in 3. razreda in bomo o organizaciji odločali kasneje, ko bomo kadrovsko zagotovili izvajanje po obveznem in razširjenem programu.

Šola bo kot običajno učencem, ki bodo obiskovali pouk, nudila vse obroke. V primeru sprememb starši ravnate enako kot ob rednih odjavah in prijavah obrokov. Učencem, ki pouka ne bodo obiskovali bo šola sama odjavila obroke.

• Za prihod v šolo NIJZ priporoča individualni prevoz ali peš hojo, kjer ne pride do združevanja oseb.

• V šoli bomo morali ves čas zagotavljati ustrezno razdaljo med učenci (1,5 do 2 metra), kar bo imelo posledice v organizaciji gibanja po šoli (prihodi in odhodi…) in izvedbe kosila. Vstop bo dovoljen izključno učencem. Za učence bo odprt tudi stranski vhod med starim delom in prizidkom.
Ko bo znano, koliko otrok bo obiskovalo pouk, jutranje varstvo in PB bomo oblikovali manjše skupine (do 15 učencev) in določili učitelje. O skupini, prostoru in učiteljih vas bomo obvestili, ko bodo seznami in organizacija zaključeni.
V primeru novih pomembnih informacij, vas bomo obveščali.

Lepo vas pozdravljam.

Franci Hočevar, ravnatelj