Lovro Gorjanc iz 4.b je izdelal (skupaj s starši) harfo pri predmetu Glasbena umetnost.