Pouk drugega tujega jezika, ki poteka od četrtega do devetega razreda, se bo izvajal kot neobvezni izbirni predmet v obsegu dveh ur na teden. Učenec se bo v pouk drugega tujega jezika vključi prostovoljno. Možnost izbirnosti različnih jezikov dopušča učencu, da nadaljuje z izbranim jezikom ali naslednje leto izbere novega. Ko se učenec vključi v pouk drugega tujega jezika, ga mora obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu.
Predmet je ocenjen.

Usvajanje jezika :
skozi zgodbice in pesmi, igro vlog, s tvorjenjem dialogov, …
s projektnim delom (skupna izdelava plakatov in njihova predstavitev);
s kombinacijo z metodo CLIL*: učenje tujega jezika s pomočjo vsebin drugih šolskih predmetov;
preko programov, ki otroke pritegnejo: uganke in zapleti, zanimive in skrivnostne zgodbe, ki spodbujajo otrokovo radovednost;
preko spoznavanja navad in običajev nemško govorečih držav;
z uporabo “flash cards” in igre;
z učenjem preko vseh čutil: preko slik, posnetkov/pesmic, preko vonjav/okušanja: Kako diši Avstrija? – Po kavi in Sacher tortici. Kako Nemčija? – Po pivu in prestah. In Švica? – Po siru in vinu.

Na kakšen način se bomo učili nemščine? – Spielerisch Deutsch lernen? – Ja, na zabaven!Preizkusi svoje znanje tudi ti.
Koliko besed že poznaš oziroma si jih že kdaj slišal? Ali veš, da veliko slovenskih besed vsakdanje rabe prihaja ravno iz nemščine? Podaj se na odkrivanje besed: Seife, Stempel, Koffer, Strudel, Brot, Schuhe, Kellner, Zwirn, Vater, Zucker, Zeitung, Fußball, Salat, Kiste, Knopf,…

*Opis metode CLIL:
Kako poteka? Nekaj konkretnih primerov:
spoznavanje okolja: katera je najdaljša reka/najvišja gora na svetu; naštejmo imena živil v piramidi zdrave prehrane; katera je najhitrejša žival na svetu …
matematika – imaš pet dinozavrov, enega podariš prijateljici, koliko dinozavrov ti ostane?
glasba – kdo zna več nemških pesmic
Prednosti poučevanja po metodi CLIL
zvišuje otrokovo motivacijo za učenje tujega jezika
otrok intuitivno usvaja jezik prek raznovrstnih učnih vsebin
utrjuje otrokovo zaupanje v jezik in predmet, ki se ga uči
splošna razgledanost se stalno izboljšuje
* CLIL: Content Language Integrated Learning/Nejezikovni predmeti v tujem jeziku

TEME, predvidene za drugo vzgojno-izobraževalno obdobje:
• Jaz: osebni podatki
• Šola: razred, učilnica, šolske potrebščine, šolski vsakdanjik
• Dom in družina: člani družine, prijatelji, sošolci, hiša, stanovanje, vsakdanja opravila
• Prosti čas: konjički, šport, igre
• Oblačila in obutev
• Jedi in pijače: obroki hrane, priprava hrane
• Čas: ure, dnevi, deli dneva, letni časi, koledar
• Telo in zdravje: deli telesa, nega telesa, osebna higiena, zdrava prehrana, bolezni
• Naravno okolje: vreme, narava, pokrajina, mesto, kraj, živali
• Prazniki: rojstni dan, božič…vabilo, voščilo
• Mesto, stavbe, opis poti
• Pesmice, igre, uganke, rime, zgodbice

Učiteljica nemščine: Mateja Iskra