PRIČETEK POUKA z vse učence od 2. do 9. razreda bo v ponedeljek 03. septembra 2018 ob 8.20 uri.

Učenci počakajo razrednike ob 8.05 v matičnih učilnicah. Prvi dve uri imajo učenci razredni uri, nato pa pouk po običajnem ponedeljkovem urniku (vključno z izbirnimi predmeti).
Učenci 2., 3. in 4. razreda seboj prinesejo vse šolske potrebščine, učenci od 5. do 9. razreda pa šolske copate in šolske potrebščine za ponedeljkov urnik. Urnik bo objavljen v petek 31.8.2018 na spletni strani šole.

JUTRANJE VARSTVO poteka za učence od 2. do 3. razreda od 6.30 dalje, skladno s prijavami, ki ste jih starši oddali v šolo ob koncu šolskega leta 2017/18.

PODALJŠANO BIVANJE poteka skladno s prijavami, ki ste jih starši oddali v šolo ob koncu šolskega leta 2017/18.

DEŽURNO VARSTVO zaenkrat poteka do 16.30.

PREHRANA bo organizirana že prvi šolski dan.

Franci Hočevar, ravnatelj

Ljubljana, 30. 8. 2018