Spoštovani starši!

Obveščam vas, da se v torek, 26. 1. 2021, odpirajo šolska vrata za učence od 1. do 3. razreda. Pouk in podaljšano bivanje bosta potekala na način, da se učenci različnih oddelkov ne bodo združevali. Učenci enega oddelka bodo tvorili tudi skupino oddelka podaljšanega bivanja in bodo ostali v matični učilnici. V skladu z navodili bodo učenci nosili maske izključno izven razreda – mehurčka.

Ker učencev različnih oddelkov ne bo mogoče združevati, ne bo mogoče izvajati jutranjega varstva in dežurnega varstva popoldne v običajni obliki. Organizacija slednjih za vsak oddelek posebej ni skladna z normativi in predstavlja dodatne kadrovske zahteve. Tem bomo težko ali jim ne bomo mogli v celoti zadostiti. Prav tako trenutno ne bomo mogli več zagotoviti individualnega prevzemanja učencev ob katerikoli uri.

Zato bodo razredničarke danes, 21. 1. 2020, stopile z vami v stik preko elektronske pošte in vas pozvale k informaciji o nujnosti in času prisotnosti v jutranjem in dežurnem popoldanskem varstvu za vašega otroka. Če bo potrebno, bomo jutri, na podlagi pridobljenih informacij, oblikovali načrt izvedbe.

V zvezi z ostalimi podrobnostmi ob vrnitvi vas bomo še obveščali.

Lep pozdrav,

Franci Hočevar, ravnatelj.