Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da vstopamo v obdobje ocenjevanja znanja. Z ocenjevanjem znanja bomo pričeli z 11. 5. 2020.

V skladu s Sklepom o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2019/2020, ki ga je izdalo MIZŠ, morajo biti učenci za zaključeno oceno pri predmetu, ki ima največ dve uri tedensko, ocenjeni vsaj dvakrat v letu, pri predmetu, ki ima tri ure ali več tedensko pa trikrat v letu. Ob tem mora biti vsaj enkrat ocenjen v drugem ocenjevalnem obdobju (po 1. 2. 2020). Več …

Predviden koledar ocenjevanj