V šolskem letu 2014/2015 je tema tekmovanja iz znanja zgodovine 2000 let Emone – Rimljani na Slovenskem. Tekmujejo lahko učenci 8. in 9. razredov. Šolsko tekmovanje bo potekalo v torek, 9. 12. 2014 ob 13.00 uri.
Literatura in viri za šolsko tekmovanje so sledeči:

Slovenski zgodovinski atlas

Zakladi tisočletij: zgodovina Slovenije od neandertalcev do Slovanov

Bernarda Županek: 2000 let Emone, mesta v imperiju

– Ozemlje na prepihu, Rimska doba, dostopno na http://ava.rtvslo.si/predvajaj/ozemlje-na-prepihu-rimska-doba/120821226/

– Rimska Emona in voda (13 predstavitev rimske Emone), dostopno na http://www.primavoda.si/rimskaemona/